Sıhhi tesisat, herhangi bir su kaynağından alınan suyun bağlantılı olduğu yerlere temiz olarak ulaştırılıp kirli suyun dışarı atılmasını sağlayan boru hattına denir.  Sıhhi tesisat evlerden sanayi bölgelerine kadar çok...