Kapalı alanlar içerisindeki havanın başarılı bir şekilde sirkülasyonunu sağlayan sistemlere havalandırma sistemleri denir. Çok sayıda kişinin bir arada çalıştığı ortamlarda zaman zaman havasızlık oluşur. Bunun sonucunda çalışanların performansı düşer.  Bunun önüne geçmemek için ofislerde havalandırma sistemleri kullanılır. Bu sayede kirlenen hava yerini taze havaya bırakacaktır. Formec Mekanik olarak sistemin kurulmasını istediğiniz alanın fiziksel özelliklerine uygun bir cihaz seçmenize yardımcı oluyoruz.

Havalandırma Sistemleri Nelerdir?

Havalandırma sistemleri yalnızca işyerlerinde kullanılmaz. Kullanılacak alana ve sistemin amacına göre farklı çeşitleri vardır. Bunlardan bazıları;

  • Merkezi Havalandırma Sistemleri: Alışveriş merkezleri ve plazalar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda kullanılır.
  • Lokal Havalandırma Sistemleri: Evler, küçük ölçekli işletmeler ve ofisler gibi az sayıda insanın olduğu yerlerde kullanılır. Duvar tipi inverter klimalar buna iyi bir örnektir.
  • Davlumbaz Havalandırma Sistemleri: İş sağlığı ve güvenliğine göre otel, restoran ve kafelerin mutfaklarına kurulan sistemlerdir. Gazların ve yemek kalıntılarının dışarı ortamdan uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

Havalandırma Sistemleri Çeşitleri Nelerdir?

Havalandırma sistemleri hava hareketini sağlayan kuvvetlere göre doğal havalandırma, mekanik havalandırma ve doğal-mekanik olmak üzere 3 farklı kategoride değerlendirilebilir.

Doğal Havalandırma Nedir?

Doğal havalandırma sistemleri kapalı alanda toplanan kirli havanın dışarı atılması prensibine dayanır. Geleneksel bir yöntem olsa da hala birçok yerde kullanılır. Sıcaklık farkı ve rüzgâr havalandırmanın sağlanmasına yardımcı olur. Sıcak ve soğuk hava arasında oluşan yoğunluk farkı bacalar sayesinde havanın yer değiştirmesine neden olur. Sistemden iyi oranda verim almak için ortamın en fazla rüzgâr alan cephelerine kurulum yapılır. Farklı sistemlerle entegre edilerek özellikle büyük çaplı alanlarda iyi bir alternatiftir. Entegrasyon sayesinde sistemden soğutma ihtiyacı da karşılanabilir. Artık binaların yüksek olması ve büyüklüklerinin artması bu yöntemin yerini mekanik havalandırma sistemlerine bırakmıştır.

Doğal-Mekanik Havalandırma Nedir?

Hibrit havalandırma sistemleri olarak da bilinen bu sistem, yapının farklı bölümlerinde kirlenen havanın egzoz sistemleriyle dışarı atılmasını sağlar. Temiz havaysa pencere ve kapı derzlerinden sızarak içeri girer. Bu durum toz gibi istenmeyen kirleticilerin de içeri gelmesine neden olabilir. Sistemin en büyük avantajı mekanik yönteme göre daha düşük enerji gerektirmesidir.

Mekanik Havalandırma Çalışma Prensibi Nasıldır?

Mekanik havalandırma günümüzün en gelişmiş ve en fazla verim alınan havalandırma sistemidir. Doğal havalandırma yöntemi ile kıyaslandığında ortamın sıcaklık ve nem koşullarını kontrol etmeyi sağlaması yönüyle ön plana çıkar. Bu kontrol fanlar yardımıyla yapılır. Besleme ve egzoz havaları arasında ısı geri kazanımı olması verimin %85 gibi yüksek bir değerde olmasını sağlar. Bu sayede sıcaklık ne olursa olsun yıl boyunca istenen taze havaya sahip olunabilir.

Sistemin çalışma prensibi, taze havanın mekanik olarak ortama aktarılmasına, kirli havanın ise mekanik olarak emilmesine dayanır. Havanın hareketi bir vantilatör aracılığıyla yapılır. Mekanik giriş ve çıkışlı olarak bilinen vantilatör ve aspiratörün beraber kullanıldığı sistemler buna iyi bir örnektir.

Havalandırma Sistemleri Avantajları Nelerdir?

Havalandırma sistemleri kullanmanın birçok avantajı vardır. Bunlar;

  • Sürekli taze hava sağlanması, ortamdaki havanın devamlı yenilenmesi,
  • Sıcaklık ve nemin kontrol edilerek ideal seviyede tutulması,
  • Kirleticilerin azaltılması ya da ortadan yok edilmesi,
  • Yangın ve patlama gibi durumların meydana gelme oranını azaltması ve
  • Doğalgaz zehirlenmelerinin önüne geçilmesi,
  • İstenmeyen kokuların yayılmasının önlenmesidir.

Havalandırma Sistemleri Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?

Havalandırma sistemi seçilirken maksimum verim minimum enerji sağlamasına dikkat edilmelidir.  Sistemden en iyi verimi alabilmek için doğru projelendirme ve sistem tasarımı çok önemlidir. Sızdırmazlık, yalıtım, düşük basınç kaybı, yüksek verimli fan kullanımı gibi noktalara dikkat edilmesi verimlilik oranını arttıracaktır. Sistemin kurulacağı alanın iyi analiz edilmesi, ideal sistemin seçilmesine yardımcı olacaktır.

Formec Mekanik olarak kalitesi ve güvenirliliği kanıtlanmış markaların geliştirdiği havalandırma sistemlerinin satışını yapmaktayız. Cihazlarımızı farklı alanlara kolaylıkla monte ederek kısa süre içerisinde kullanıma hazır hale getiriyoruz. Havalandırma sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.